Half Term

Mae Wrecsam Egnïol wedi rhoi pecyn o weithgareddau ynghyd ar gyfer y grŵp oedran 16 ac iau, er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn brysur ac yn egnïol dros yr hanner tymor.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, archebwch eich lle gydag activewrexham@wrexham.gov.uk

Beth sydd ‘mlaen ac ymhle?

Sesiwn Bel-Droed Cynhwysol

Ysgol Morgan Llwyd Dydd Mawrth 26.10.21

5 oed i fyny 4.30pm – 5.15pm

Sesiwn Aml-chwaraeon Yn ôl i Chwaraeon

Canolfan Hamdden a Gwithgareddau Gwyn Evans Dydd Mercher 27.10.21

  • 3 – 6 mlwydd oedd – 4.15pm – 5pm
  • 7 – 11 mlwydd oed – 4.15pm – 5pm

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Diwrnod Aml Chwaraeon Cynhwysol

Ysgol Sant Christopher Dydd Iau 28.10.21

7 – 16 oed 10am – 4pm

Addas ar gyfer plant a phobi ifanc gydag anableddau, namau neu anghenion ychwanegol.

Sesiwn Trampolin

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon Dydd Iau 28.10.21

7 oed i fyny 1pm – 2pm

Athletau Dan Dô – Aml Sgiliau

Ysgol Morgan Llwyd

Dan 8 oed 2pm – 2.45pm a 3pm – 3.45pm

Sgiliau Pêl-droed

Llecyn Gemau Amlddefnydd Plas Madoc

5 oed i fyny 4.30pm – 5.15pm

Cynhelir yr holl sesiynau gan ddilyn canllawiau Covid-19 y llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle anfonwch e-bost at: activewrexham@wrexhamgov.uk

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL