WG SMART Event

Mae tîm arloesedd Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad rhithwir i helpu BBaChau i gael at y cyllid a’r cymorth i’w galluogi i fuddsoddi mewn technoleg newydd a chryfhau eu dyfodol.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd y digwyddiad rhithwir ar 17 Mawrth yn dangos sut mae busnesau yng Nghymru wedi trawsnewid trwy gyllid y llywodraeth a thrwy fabwysiadu agwedd arloesol at dechnoleg.

Bydd y cynrychiolwyr hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan bobl fusnes sydd eisoes wedi elwa o weithio gydag arbenigwr ar arloesedd. Cofrestrwch nawr i dreulio diwrnod yn gweithio ar eich busnes, nid dim ond yn eich busnes.

Cofrestrwch nawr: https://waterfront.eventscase.com/CY/smartinnovation

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU