Diolch yn fawr eto i Allington Hughes Law sydd wedi noddi鈥檙 Goeden Nadolig hardd sy鈥檔 coroni鈥檙 naws Nadoligaidd yng nghanol y dref.

Cyrhaeddodd y goeden ddoe ac mae鈥檔 barod r诺an ar gyfer cynnau’r goleuadau nos yfory.

Meddai Amanda Davies, Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo: 鈥淢ae鈥檙 goeden yn edrych yn anhygoel ac ar ran pawb hoffwn ddiolch yn fawr i Allington Hughes am eu cefnogaeth barhaus i鈥檔 trefniadau Nadolig. Caiff y goleuadau eu cynnau yfory a chaiff pawb weld y goeden wedi鈥檌 goleuo am y tro cyntaf鈥

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF 鈥 YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dywedodd Alison Stace, Rheolwr Gyfarwyddwr Allington Hughes: “Mae鈥檔 bleser bob amser gwybod ein bod yn gwneud rhywbeth positif ac ymarferol i gefnogi canol y dref. Ymwelodd degau o filoedd o bobl 芒’r dref y llynedd ar gyfer yr holl ddigwyddiadau gwahanol ac rydw i’n si诺r y bydd eleni hyd yn oed yn fwy llwyddiannus a mawreddog nag erioed.鈥

Mae cynnau鈥檙 goleuadau yn nodi dechrau’r cyfnod siopa Nadolig yng nganol y dref a鈥檙 gweithgareddau Nadolig sy鈥檔 dod yn fwyfwy poblogaidd o flwyddyn i flwyddyn. O鈥檙 Farchnad Fictoraidd i鈥檙 Pentref Nadolig, mae rhywbeth ar gael i bawb eleni.

Cofiwch y gallwch barcio am ddim ym meysydd parcio y cyngor yng nghanol y dref dros y Nadolig, ac eithrio maes parcio T欧 Pawb – gallwch ddarllen mwy yma

Gallwch ganfod mwy am yr hyn sy鈥檔 digwydd yn Wrecsam trwy ddefnyddio鈥檙 dolenni cyswllt isod:

Christmas in Wrexham town centre

Free parking to add to Wrexham’s Christmas attractions

Christmas Craft Fair at T欧 Pawb

Derbyniwch y newyddion a鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf yn syth i鈥檆h mewnflwch.

COFRESTRWCH FI R糯AN