Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd hawl tenantiaid cynghorau i brynu neu gaffael eu tai yn dod i ben ar 26 Ionawr 2019.

Gwnaed y cyhoeddiad ar ôl i Lywodraeth Cymru basio deddfwriaeth newydd bwysig yn gynharach eleni.

Cyflwynwyd yr Hawl i Brynu am y tro cyntaf yn y 1980au ac roedd yn rhoi hawl gyfreithiol i denantiaid cynghorau brynu eu heiddo am bris gostyngedig.

Mae’r ddeddfwriaeth ddiweddar yn golygu y bydd yr Hawl i Brynu yn cael ei ddiddymu’n llwyr yng Nghymru.

Caiff tenantiaid cymwys gyflwyno cais Hawl i Brynu i’r Cyngor i fyny at, ac yn cynnwys 25 Ionawr 2019. Ni dderbynnir unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Meddai’r Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Mae hwn yn ddarn arwyddocaol o ddeddfwriaeth i Wrecsam ac i weddill Cymru. Bydd yn dod â chynllun sydd wedi bod yn ei le ers dros 30 o flynyddoedd i ben.

“Rydym yn anfon llythyrau at bob un o’n tenantiaid i roi gwybod iddynt am y newidiadau ac rydym hefyd wedi rhoi’r holl wybodaeth angenrheidiol ar-lein ac yn ein newyddlen ar gyfer tenantiaid.”

COFIWCH EICH BINIAU