Bydd cyfle i ddarganfod mwy am ddyfodol cludiant amgylcheddol gyfeillgar pan gynhelir y Digwyddiad “Cludiant Gwyrdd” cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru.

Caiff ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr ddydd Gwener 23 Mawrth rhwng 10am a 4pm ac mae’n rhad ac am ddim.

Bydd modd i chi glywed gan y rheiny sydd â gwybodaeth a phrofiad o weithredu cludiant gwyrdd a gweld enghreifftiau o ddatrysiadau cludiant “gwyrdd” a modelau cyfredol sy’n gweithredu’n llwyddiannus yng Nghymru. Bydd arbenigwyr, grwpiau ac asiantaethau yn y digwyddiad yn darparu gwybodaeth ar y ceir trydan diweddaraf a cherbydau eraill ac yn rhoi cyfle i chi gyfarfod pobl eraill o’r ardal sydd â diddordeb datblygu datrysiadau cludiant gwyrdd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Cynhelir y digwyddiad gan Adfywio Cymru a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a bydd ein Aelod Arweiniol Amgylchedd a Chludiant, y Cynghorydd David A Bithell, yn agor y digwyddiad.

“Sector cyhoeddus carbon niwtral”

Meddai: “Rwy’n cefnogi cludiant gwyrdd yn frwd a byddaf yn falch iawn o agor y digwyddiad hwn – y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru. Gobeithiaf y bydd mwy o barodrwydd ar gyfer 2030 pan mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio am sector cyhoeddus carbon niwtral ac yn y DU disgwylir y bydd gwerthu ceir petrol a disel yn dod i ben erbyn 2040. Bydd y fenter hon yn cefnogi’r ddwy amcan hon.”

Menter gymunedol yw Rhaglen Adfywio Cymru sy’n herio newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant a chymorth mentora. Mae eu gweithgareddau yn cynnwys datblygu adnoddau ynni adnewyddadwy cymunedol, cychwyn clybiau bwyd lleol, gwneud tir ac adeiladau yn fwy cynaliadwy, prosiectau teithio ynni effeithiol a chynaliadwy, sefydlu mentrau cymunedol ac ymgysylltu ag ysgolion a busnesau o ran gweithredu dros newid hinsawdd.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cysylltwch â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam ar 01978 312556 neu e-bostiwch info@avow.org.

Gallwch ddarllen sut rydym yn cychwyn paratoi’r seilwaith ar gyfer cludiant gwyrdd yn Wrecsam yma

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.