Galwch heibio cwrt blaen Amgueddfa Wrecsam y dydd Gwener hwn am ddiwrnod am ddim o hwyl i’r teulu chwaraeon!

Dewch i roi cynnig ar golff mini ar ein blaengwrt gyda Pro Skills.

Pwy all ennill y sgôr uchaf wrth chwarae dartiau pêl-droed?

Dewch draw i’r amgueddfa i weld pwy fydd yn ennill – yr oedolion neu’r plant!

Cwrdd â’r Masgotiaid. Bydd Dyn Brymbo ein hunain a Wrecs y Ddraig o glwb pêldroed Wrecsam yn ymddangos ar adegau penodol drwy gydol y dydd.

Ble a phryd

  • Bydd yr hwyl yn cychwyn ddydd Gwener yma, Awst 23, rhwng 10.30am-3.30pm.
  • Nid oes angen archebu – mae’r cyfan am ddim!

Peidiwch ag anghofio edrych ar arddangosfa newydd wych yr Amgueddfa, Pêl-droed Am Byth!

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION