Efallai ein bod ni dros hanner ffordd drwy wyliau’r haf, ond dydi hi ddim yn amser arafu eto!

Yr wythnos hon, mae yna weithgareddau dan do ac yn yr awyr agored, felly waeth beth fo’r tywydd, mae yna rywbeth i chi ei wneud yn y rhestr isod.

Awst 20, 1-2pm (galw heibio)
Amgueddfa Wrecsam
Creu a Chadw
Dewch i ddylunio eich crys pêl-droed ffantasi i fynd adref gyda chi. Argymhellir bod y sesiwn hon ar gyfer plant 3 oed a hŷn. Ffôn: 01978 297460
£1.50

Awst 20, 1.30-3.30pm
Parc Acton
Helfa Drysor i’r Teulu
Hwyl i’r teulu cyfan. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 763140 neu anfon neges e-bost i countryparks@wrexham.gov.uk
AM DDIM

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Awst 20, o 2pm ymlaen
Llyfrgell Rhiwabon
Twrnamaint Hud
Addas i blant 8 oed a hŷn. I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch 01978 822002.

Awst 21, 10.30-11.30am
Llyfrgell Gwersyllt
Sesiwn Stori a Chrefft Gymraeg
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 01352 744040 neu anfon neges e-bost at anna@menterfflintwrecsam.cymru
£1 y plentyn

Awst 21, 1pm
Tŷ Pawb
Clwb Ffilmiau Teulu’r Haf
Ymunwch â ni yn ein sinema fechan bob pnawn dydd Mercher yn ystod gwyliau’r haf i fwynhau’r hen ffefrynnau! ‘Aladdin’ (1992) fydd ffilm yr wythnos hon. Bydd popcorn a diodydd ar gael ymlaen llaw.  I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch 01978 292093.
£3 y pen neu £10 am docyn teulu

Awst 21, 1.30-3.30pm
Dyfroedd Alun
Cyfeiriannu i’r Teulu
Hwyl i’r teulu cyfan. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 763140 neu anfon neges e-bost i countrypark@wrexham.gov.uk.
£2.70

Awst 21, o 3pm ymlaen
Llyfrgell Rhiwabon
Clwb Plant
Dewch i ymuno â’n clwb 3 o’r gloch, fydd yn cynnwys straeon, Lego, posau a gemau. Addas i blant rhwng 5 a 10 oed. Ffoniwch 01978 822002 neu anfon neges e-bost i ruabon.library@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Awst 21, 2-3pm
Llyfrgell Rhiwabon
Sesiwn Stori a Chrefft Gymraeg
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01352 744040 neu anfon neges e-bost at anna@menterfflintwrecsam.cymru.
£1

Awst 22, 1.30-3.30pm
Tŷ Mawr
Drymiau ac Offerynnau Ysgwyd
Dewch i greu eich rhythmau haf eich hun! Addas ar gyfer pob oed. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Parciau Gwledig ar 01978 763140 neu anfon neges e-bost i countryparks@wrexham.gov.uk
£2.70

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION