Roedd digwyddiad arbennig diweddar yn Amgueddfa Wrecsam i aduno ‘Pwyliaid Llannerch Banna’, eu teuluoedd ac aelodau cymuned yr Ysbyty Pwylaidd yn llwyddiant ysgubol gyda phobl wedi theithio o bob cwr o’r DU i’w fynychu.

Roedd yn gyfle i’r rhai a fynychodd weld nifer o eitemau diddorol a gafodd eu hachub o’r ysbyty ac sydd yn awr yn cael eu dangos fel rhan o’r arddangosfa.  Roedd hefyd yn gyfle i bobl rannu straeon ac i gwrdd a hen gyfeillion

Meddai’r Cynghorydd Andy Williams, Maer Wrecsam: ”Doeddwn i ddim yn gallu coelio faint o bobl oedd yno pan wnes i gyrraedd.

“Mae’r arddangosfa’n dangos sut y llwyddodd pobl i ddod ynghyd i greu cymuned newydd er gwaethaf yr holl heriau yr oeddent yn eu hwynebu yn sgil gwleidyddiaeth ryngwladol  a rhyfel.”

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae arddangosfa bresennol Amgueddfa Wrecsam ar hanes yr Ysbyty Pwylaidd ym Mhenley wedi denu llawer o ddiddordeb yn barod! Mae ‘na amser o hyd i gael golwg ar yr arddangosfa gan y bydd ar agor tan ddydd Mercher, 12 Mehefin.

Ar ôl i’r ysbyty agor yn 1946 daeth yn ganolbwynt i gymuned Bwylaidd a ffynnodd yn Llannerch Banna am flynyddoedd lawer wedi hynny.

Ers agoriad yr arddangosfa mae llawer o bobl wedi ymweld â’r amgueddfa i rannu eu hatgofion melys eu hunain a straeon am gymuned yr ysbyty yn yr hen ddyddiau.

Bydd yr arddangosfa ar agor yn Amgueddfa Wrecsam tan 12 Mehefin 2019.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN