Ymunwch â ni ar gyfer ein Noson Gomedi chwarterol, ar nos Wener 21 Mehefin!

Mae’n argoeli i fod yn noson gomedi wych a fydd yn sicr o wneud i chi chwerthin gan wneud i chi deimlo ar ben eich digon!
Mae Nosweithiau Comedi yn Nhŷ Pawb wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’r eitemau ar gyfer y digwyddiad hwn yn addo noson wych arall i bawb.

Yn cynnwys:

Peter Brush
Dyma rywfaint o adolygiadau amdano:
“A highly distinctive performer and deft writer of finely crafted jokes”
“An arsenal of razor sharp quirky one-liners and peerlessly original routines, all delivered in an amusingly awkward fashion.”
“Compellingly hilarious.. first-class gag writing… an original and achingly funny voice” – Chortle
“Unique observations and connections that stand-ups crave” – The Guardian
“The most original voice in British stand-up since Johnny Vegas’ – Rob Riley, iwantacomedynight.com

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Gyda gwesteion arbennig:

Chris Kehoe

Dyma ddyfyniadau o adolygiadau amdano:
“A damn fine satirist” – The Skinny
“Astounding” – Dave Spikey
“Brings much needed smarts to as many polemical subjects as he can – an important and intelligent voice” – Manchester Wire
“Uniquely original” – Nottingham Comedy Review
“Mixes the topical and the surreal with aplomb” – Jesterlarf Comedy

Tony Wright – Digrifwr

Dyma ddyfyniad amdano
“One day I will be paying money to watch you in an Arena” – Justin Lee Collins
“This young man is a star of the future” – North West End

A’ch cyflwynydd

Kevin Caswell-Jones
“Wrexham’s Premier Comedian” – Funhouse Comedy
“Imagine your grandad was cool” – Hotwater Comedy
Wedi cefnogi Sarah Millican, Jo Caulfield, Tom Wrigglesworth
Bydd y bar ar agor a bydd dewis o fwyd a diodydd ar gael cyn ac yn ystod y noson.

Tocynnau

Tocynnau: Mae tocynnau yn £10 yr un (Gofalwyr am ddim – ffoniwch i archebu) NEU 2 am £15 pan fyddwch yn archebu o Siop Tŷ Pawb.
Drysau: 7.30pm
Perfformiwr cyntaf:
8.15pm
16+
Tŷ Pawb, Wrexham, LL13 8BB
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN