Rydyn ni wedi cael rhai Sadwrn cofiadwy yn Tŷ Pawb yn ddiweddar ac mae’r penwythnos hwn yn addo bod yno gyda’r gorau ohonynt!

Mae gennym ni ddiwrnod llawn o weithgareddau ar gyfer pob oedran!

Chwaraeon byw, cerddoriaeth fyw, celf, crefft i blant ac oedolion, bwyd gwych, bar, siopau gwych, mae’i gyd yma!

Felly beth am ddod i mewn o’r gaeaf i samplu rhywfaint o’r sbri Sadwrn!

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Clwb Celf Sadwrn

10.00am-12.00pm

Hwn yw ein sesiwn gelf a chrefft gwyliau wythnosol i blant. Yn berffaith os bydd angen i chi wneud siopa yn y peth cyntaf! Addas ar gyfer plant 7-11 oed. £6 y sesiwn (£4 ar gyfer brodyr a chwiorydd).

Stori Walter Tull

10am-2pm

Rydym wrth ein bodd yn croesawu’r tîm o ‘Big Ideas’ a fydd gyda ni i ddweud stori ysbrydoledig Walter Tull – y swyddog Affricanaidd cyntaf yn y Fyddin Brydeinig a oedd hefyd yn chwarae pêl-droed ar gyfer Tottenham Hotspur.

Byddant yn dod â phapur a phrennau fel y gall plant greu poster i goffáu ei fywyd a’i ysbrydoliaeth.

Rygbi

12pm-5pm

Mae Cymru’n chwarae’r Alban yn gem gyntaf yr hydref. Fe fyddwn ni’n dangos y gêm ar ein sgrin fawr a bydd digon i gael y teulu cyfan yn yr hwyl…

    • Cerddoriaeth fyw gyda Dave Elwyn (1pm-2pm).
    • Paentio wyneb â Sophia Leadhill (12pm-2pm).
    • Paentiwch eich draig cerameg eich hun gyda Cwtch Ceramics (drwy’r dydd).
    • Bar ar agor o 1pm.

Cerddoriaeth fyw

7pm-11pm

I orffen y ddiwrnod ysblennydd hwn, bydd gennym gyngerdd yn cynnwys tri band lleol – Delta Radio Band, Revolutionary Spirit a’r Dave Elwyn Band.

Dim ond £5 am mynediad ac mae’n cynnwys diod!

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â ni ar typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292144.

Archwiliwch weddill Tŷ Pawb

Bydd marchnadoedd, ardal fwyd a’r orielau ar agor fel arfer! Ewch am dro, bwytawch, a pheidiwch ag anghofio edrych ar y gwaith celf wych yn yr arddangosfa  Wrecsam Agored!Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION