Mae’r dyddiad ar gyfer cael gwared ar eich hen bunnoedd yn prysur nesáu.

Rydym yn gwybod beth mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu pan fo angen newid o hen geiniogau i rai newydd, a bydd nifer yn cadw ychydig naill ochr ar gyfer talu am barcio’r car neu bethau fel loceri a pheiriannau gwerthu.

Ond o Hydref 16, dim ond y bunt newydd 12 ochr fydd yr holl beiriannau parcio ceir sy’n cael eu gweithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn eu derbyn – sy’n golygu na fydd eich hen bunnoedd yn gweithio ynddynt.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Felly sicrhewch eich bod yn cael gwared ar eich hen bunnoedd cyn gynted ag y gallwch – un ai drwy eu gwario, neu drwy eu cyfnewid yn eich banc am y punnoedd newydd.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Os ydi pobl yn canfod rhai punnoedd i lawr cefn y soffa neu mewn poced cot fe wyddwn mai’r hyn a wneir yn reddfol yw eu rhoi naill ochr fel y gallant dalu am bethau fel parcio.

“Ond o Hydref 16, ni fydd ein peiriannau talu am barcio yn gallu eu derbyn chwaith – felly os ydych yn parcio yn unrhyw rai o’n meysydd parcio ac am dalu gydag arian, sicrhewch eich bod yn defnyddio’r punnoedd newydd.”

Fel arall, gall unrhyw un sy’n parcio yn un o feysydd parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd ddefnyddio eu cerdyn debyd neu gredyd neu ddefnyddio’r ap JustPark newydd sy’n eich galluogi i dalu dros y ffon neu gyda thabled.

Nid yw creu cyfrif ar gyfer yr ap yn cymryd amser o gwbl, ac mae hyd yn oed yn eich galluogi i dalu mwy i gael aros yn hwy heb orfod rhuthro yn ôl i’r maes parcio os credwch eich bod yn hwyr.

Am fwy o wybodaeth ar yr ap, ewch i www.justpark.com (dolen cyswllt Saesneg)

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI