P

Mae llawer ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu ein poteli, potiau, tybiau a chynwysyddion plastig eraill yn ein blychau ailgylchu bob wythnos.

Ond mae nifer fawr o eitemau y gellid ac y dylid eu hailgylchu yn dal i gael rhoi gyda’r gwastraff cyffredinol, sydd yn broblem fawr.

Mae’r llun uchod yn dangos gwerth oddeutu wythnos o blastig ailgylchadwy a ganfuwyd gyda’r gwastraff cyffredinol yn un o’n canolfannau ailgylchu.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Byddai wedi bod yn rhwydd iawn ailgylchu’r eitemau hyn. Byddai’r bobl wnaeth ddim eu hailgylchu hefyd wedi manteisio ar fwy o le yn eu biniau a byddai’r plastig wedi’i gasglu’n wythnosol, yn wahanol i’r biniau gwastraff cyffredinol.

Fe allwn ni, ac mae’n rhaid i ni wneud yn well na hyn.

Gadewch i ni gyrraedd 70%

Os bydd pob un ohonom yn cymryd cyfrifoldeb dros ein hailgylchu ein hunain, yna gallwn ni yn Wrecsam hawlio ein bod yn gwneud ein rhan dros yr amgylchedd.

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae pob darn bychan o ailgylchu – dim ots pa mor fach mae’n ymddangos – yn gwneud gwahaniaeth. Mae’r lluniau yn yr erthygl hon yn dangos bod llawer o le o hyd i ni wella, ond mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd.

“Felly cyn i chi daflu rhywbeth yn y bin, edrychwch i weld os ydi o’n rhywbeth y gallwch ei ailgylchu, Dyma sut y gallwn ni i gyd wella a chwarae ein rhan er mwyn taro ein targed ailgylchu o 70% erbyn 2024/25.”

Golchwch y cynwysyddion

Er mwyn gofalu bod y plastig yr ydych yn ei ailgylchu o safon dda, gofynnwn i chi ei olchi er mwyn cael gwared ar y rhan fwyaf o unrhyw fwyd neu ddiod sydd ar ôl ynddo.

Nid ydym yn gofyn i chi dreulio oriau’n gwneud hyn, dim ond eich bod yn golchi’r cynwysyddion yn sydyn yn y dŵr sydd ar ôl wedi i chi olchi’r llestri fel eu bod nhw’n weddol lân – mae gwneud hyn yn golygu y gellir eu troi’n gynnyrch o ansawdd llawer gwell.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU