Dyma noson olaf cerddoriaeth yn y parc 2017, dewch draw cyn iddo orffen!
Perfformiad olaf ar gyfer tymor 2017 o Gerddoriaeth yn y Parc ym Mharc Bellevue yw Wall Street Krash.

Bydd llygaid i gyd ar y band lleol poblogaidd ar gyfer noson olaf y set o sioeau anhygoel hyn. Byddant yn mynd â chi drwy’r gorffennol ac yn eich helpu i gofio’r holl amser y buoch yn dawnsio i ganeuon eich plentyndod yn eich ystafell wely.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Dyma’ch siawns olaf i ddod â’ch ffrindiau, teulu a bwyd draw i’r bandstand Edwardaidd yn y parc Bellevue sydd wedi ennill gwobr cyn 7pm ar 28 Gorffennaf am noson anhygoel o gerddoriaeth.

Eisiau dawnsio? Does gennym ddim problem gyda hynny! Tynnwch ambell lun i gofio’r noson a’u dangos i ffrindiau nad oedd yn gallu bod yno gyda chi.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI