Awydd peintio llun efo llinyn?

Os felly dewch draw i Lyfrgell Wrecsam ddydd Mercher, Mehefin 5 i gymryd rhan mewn sesiwn Dysgu Amser Cinio a fydd yn dangos i chi yn union sut i wneud.
Dim ond £2.50 mae’n ei gostio a byddwch yn cael paent, papur a llinyn!

Mae’r broses yn hawdd ac yn ddiddorol ac mae’r canlyniadau’n hyfryd. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac mae’n ffordd wych o ddod allan o’r tŷ i gyfarfod pobl newydd.

I gadw lle ffoniwch 01978 292090.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN