Dyw O Dan y Bwâu 2019 ddim ond ychydig o wythnosau i ffwrdd ac mae’r cyffro nawr yn dechrau o ddifrif. Er mwyn paratoi rydym wedi llunio rhestr o rai o’r pethau i edrych ymlaen atynt yn y digwyddiad.

1. Mae’n hwyl i’r teulu cyfan

Dychmygwch hyn. Rydych yn gweld digwyddiad sy’n ymddangos yn un o ansawdd yn cael ei hysbysebu ar-lein. Mae yna ddiodydd, cerddoriaeth, bwyd da a hynny mewn lleoliad syfrdanol. Rydych yn barod i brynu eich tocynnau ond rydych yn gweld y neges yr ydych yn ei hofni “DIM PLANT O DAN 16”. Yn ffodus ni fydd hynny’n broblem gydag O Dan y Bwâu, mae’r digwyddiad yn un i’r teulu ac mae rhieni’n cael eu hannog i ddod â’u plant.

2. Caniateir cadeiriau

Ydych chi’n casáu sefyll am gyfnodau hir o amser? Rydym ninnau hefyd. Yn ffodus mae hynny’n rhywbeth y mae O Dan y Bwâu wedi ei ystyried drwy ganiatáu i bawb sy’n mynychu i ddod â chadair gyda nhw.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

3. Lleoliad Syfrdanol

Dim ond 3 Safle Treftadaeth y Byd sydd yng Nghymru ac mae Sir Wrecsam yn ddigon ffodus i fod yn gartref i un ohonynt. Pa ffordd well o ddathlu hyn na thrwy gynnal gŵyl enfawr wrth droed y safle ar ddiwrnod bendigedig (gobeithio) o haf? Mae eleni hefyd yn nodi 10 mlwyddiant ers i’r draphont gael Statws Safle Treftadaeth y Byd sy’n fwy o reswm fyth i fynychu!

4. Polisi ‘dod â’ch diod eich hun’

Does dim byd gwaeth na thalu tâl mynediad i ŵyl dim ond i ganfod eich bod yn cael eich gorfodi i dalu crocbris am frand o ddiod nad ydych hyd yn oed yn ei hoffi. Mae O Dan y Bwâu yn mynd i’r afael â’r broblem hon drwy ganiatáu i’r rhai a ddaw i’r ŵyl i ddod â’u halcohol eu hunain i’r digwyddiad (cyn belled â’u bod o oed cyfreithlon).

Sicrhewch eich bod yn gwirio’r rhestr o alcohol a ganiateir isod:

• 8 can 440ml / neu boteli 330ml o gwrw, lager neu seidr, neu…
• 1 potel win 75cl, neu…
• 1 potel 50cl neu 0.5ltr o wirodydd

5. Cyfle gwych i dynnu lluniau

Sicrhewch fod gennych fwy nag atgofion o ddigwyddiad O Dan y Bwâu eleni drwy dynnu lluniau o’ch hoff eiliadau.

Gall tynnu ychydig o luniau arwain at gael tocynnau ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf hyd yn oed!

Felly, ydi hyn wedi’ch rhoi mewn hwyliau ar gyfer ‘O Dan y Bwâu’ eleni? Yna gallwch brynu’ch tocynnau yma neu drwy glicio ar y botwm isod.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN