Someone watching Netflix at home

Mae Safonau Masnach Wrecsam wedi dod i wybod am negeseuon e-bost sgam, sy’n honni eu bod yn cysylltu ar ran Netflix, yn gofyn i bobl ddiweddaru eu gwybodaeth filio bresennol.

Mae’r neges e-bost, sy’n defnyddio logo Netflix, yn nodi; “yn anffodus, ni allwn gymeradwyo eich taliad am eich cylched tanysgrifio nesaf”, yna mae’n gofyn i chi ddiweddaru eich gwybodaeth talu gan wasgu’r botwm isod.

Peidiwch â gwneud hyn – sgam yw’r neges hon!

Byddwch yn ymwybodol o’r sgam hwn a pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni o fewn y neges e-bost.

Dyma’r diweddaraf o nifer o negeseuon sgam sy’n mynd o gwmpas ar hyn o bryd. Rhoddwyd gwybod i chi yn ddiweddar am y neges sgam DVLA sydd hefyd wedi dod i sylw Safonau Masnach Wrecsam.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

“Peidiwch â chael eich dal”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Peidiwch â chael eich dal, a byddwch yn wyliadwrus iawn wrth gyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol. Cymerwch yr amser rydych chi ei angen bob amser i ganfod a allai rhywbeth fod yn sgam. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr, cysylltwch â’r brand neu’r cwmni yn uniongyrchol.”

Rhywfaint o gyngor

Mae’n bwysig iawn dilyn y tri cham hyn wrth benderfynu a yw’n ddiogel i chi wario’ch arian neu ddarparu’ch gwybodaeth bersonol:

STOPIO – Gall cymryd munud neu ddwy i feddwl cyn penderfynu gwario arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol eich cadw chi’n saff.

HERIO – Ydi’r cynnig yn un go iawn? Mae gennych chi berffaith hawl gwrthod neu anwybyddu unrhyw gais. Dim ond troseddwyr fydd yn eich rhuthro neu’n gwneud i chi ddychryn.

AMDDIFFYN – Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’ch twyllo cysylltwch â’ch banc yn syth a rhowch wybod i Action Fraud.

Sut i ddelio â negeseuon e-bost amheus

Creodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol (NCSC), Wasanaeth i Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus, sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl anfon unrhyw negeseuon e-bost amheus atynt.

Yna bydd yr NCSC yn dadansoddi’r e-bost ac unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r neges.

Os ydych wedi derbyn e-bost yr ydych yn teimlo’n ansicr yn ei gylch, gallwch ei anfon ymlaen at y Gwasanaeth Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus trwy’r cyfeiriad e-bost report@phishing.gov.uk

Adrodd am drosedd seiber

Os ydych chi’n credu eich bod wedi bod yn ddioddefwr sgâm neu drosedd seiber, dylech adrodd am hyn i Action Fraud drwy eu gwefan neu drwy ffonio 0300 123 2040.

Action Fraud yw’r Canolfan Cenedlaethol Adrodd am Sgamiau a Throsedd Seiber yn y DU.

Cyngor cyffredinol ar sgamiau

Gellir cael Cyngor i Ddefnyddwyr gan Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Gellir cysylltu â nhw ar 0808 223 1144 (Cymraeg) neu 0808 223 1133 (Saesneg).

Gwyliwch rhag e-bost sgam DVLA yn gofyn ichi ddiweddaru manylion

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG