AMGUEDDFA WRECSAM/WREXHAM MUSEUM

Rydyn ni oll yn gwybod mor wych yw Amgueddfa Wrecsam.

Rydyn ni’n gwybod hefyd ei bod yn cystadlu â sefydliadau llawer iawn mwy wrth ddenu arddangosfeydd bendigedig o amgueddfeydd a chasgliadau eraill ledled y Deyrnas Gyfunol.

A does dim dwywaith fod ein hamgueddfa’n helpu miloedd o ymwelwyr i fwynhau a dysgu am hanes Wrecsam bob blwyddyn.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Felly rydyn ni’n gwybod yn iawn mor ardderchog yw’r lle.

Ond mae hi bob amser yn braf pan mae pobl yn cytuno â ni 🙂

Daeth asesydd i ymweld ag Amgueddfa Wrecsam yn ddiweddar fel rhan o’i waith yn arolygu atyniadau i ymwelwyr a rhoi sgôr iddynt yn ôl eu cryfderau.

Mae’n destun balchder mawr inni fod Amgueddfa Wrecsam wedi cael Gwobr Aur ar sail yr asesiad.

Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr

Bu’r Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr yn ymweld â’r amgueddfa’n ddiweddar, ar ran Croeso Cymru, corff twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Yn sgil yr asesiad enillodd Amgueddfa Wrecsam statws Atyniad Sicr ei Ansawdd ar gyfer 2018/19 – sy’n cydnabod y gall ymwelwyr fod yn ffyddiog o gael diwrnod gwerth chweil yma.

Mae’r Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr yn bwrw golwg ar amrywiaeth o ffactorau wrth asesu atyniadau, gan gynnwys cynllun y lle, cyflwyniad, glanweithdra, arlwyo a staff – ac fe gafodd yr amgueddfa sgôr uchel ymhob categori, a chyfanswm o 96 y cant ar y diwedd.

Yn ôl ymateb y Gwasanaeth, mae’r amgueddfa “yn atyniad sy’n creu argraff fawr drwy ddefnyddio technoleg fodern i ennyn diddordeb ymwelwyr”.

Nid yw’r Wobr Aur ond yn mynd i “atyniadau sy’n cyflawni rhagoriaeth o ran eu cyfleusterau a’u gwasanaethau i gwsmeriaid” – felly mae hyn yn newyddion da dros ben i’r amgueddfa!

“Yn falch iawn o gael cydnabyddiaeth”

Meddai Steve Grenter, Arweinydd Treftadaeth ac Archifau Cyngor Wrecsam: “Wrth gwrs, rydyn ni’n falch iawn o gael cydnabyddiaeth gan y Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr – ac roedd cael sgôr mor uchel yn goron ar y cyfan.

“Mae hon yn wobr o fri, ond mae cael cydnabyddiaeth y Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd hefyd yn cyfrannu at lawer o’r meysydd y mae Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru’n eu hachredu – sy’n dangos bod popeth y gwnawn ni i wella ein statws fel atyniad yn rhoi hwb i’n statws ni fel amgueddfa hefyd.”

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I