Wrexham Tourist Information Centre
Wrexham Council, town centre shops.

Os ydych chi erioed wedi ymweld â’n Canolfan Groeso, fe wyddoch fod yna awyrgylch hyfryd a chyfeillgar ac mae’n dangos Wrecsam ar ei gorau.

Mae’n staff yn meddu ar sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid ardderchog; maent yn eiriolwyr ar gyfer y sir, ac mae ganddynt wybodaeth leol eithriadol.

Mae gennym swydd wag ar hyn o bryd ar gyfer Cynghorydd Gwybodaeth i Dwristiaeth i ymuno â’n tîm gwych.

Swydd dros dro yw hi i ddechrau, tan 30 Medi 2019 a bydd angen gweithio pum awr yr wythnos (yn gweithio ar ddydd Sadwrn 10am-3pm).

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Gallai fod yn gyfle da i chi ychwanegu at eich incwm o swydd arall, neu gallai fod yn gyfle i gael ychydig o arian ychwanegol tra’ch bod chi’n astudio 🙂

Bydd cefndir mewn gwasanaeth cwsmeriaid ar y rheng flaen, delio ag arian a gwybodaeth dda o gyfleusterau twristiaeth o fewn Cyngor Sir Wrecsam o fantais ar gyfer y swydd hon… fodd bynnag, darperir hyfforddiant llawn.

Bydd angen gweithio ar eich pen eich hun, a chi fydd yn gyfrifol am y goriad.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, gallwch ffonio 01978 292461.

Neu i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener, 1 Mawrth.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch