Wrexham Council Heart Local Government

Ydych chi’n arweinydd naturiol? Ydych chi’n awyddus i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau canolog yn y llywodraeth leol? Efallai dyma’r swydd i chi …

Rydym yn chwilio am rywun i arwain y Tîm Gwasanaethau Democrataidd i ddarparu cefnogaeth weinyddol o ansawdd uchel i’r Cyngor a’r Bwrdd Gweithredol. Byddwch hefyd yn rhoi cefnogaeth i bob cyfarfod arall sy’n ffurfio rhan o strwythur rheoli gwleidyddol y cyngor.

Swnio’n ddiddorol? Darllenwch ymlaen…

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Beth fydd ei angen arnoch chi

Mae angen i chi gael profiad sylweddol o reoli staff neu dimau a chyfarfodydd pwyllgor ffurfiol mewn sefydliad tebyg. Bydd angen i chi hefyd ddehongli a chymhwyso deddfwriaeth.

Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog a byddwch yn gallu cwrdd â dyddiadau cau tyn yn gyson.

Os nad ydych eisoes yn gweithio mewn llywodraeth leol, gall gweithio i gyngor fod yn ddewis gyrfa dda. Fel arfer mae’n dod â phensiwn, lwfans gwyliau da, sefydlogrwydd cymharol a hyblygrwydd.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Gorffennaf 13 … felly peidiwch ag aros … ymgeisiwch nawr!

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch