Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed y newyddion am bobl ddigartref yn Wrecsam.

Mae llawer yn gwybod am ddefnydd presennol safle’r Groves, ac rydym yn gwybod bod pobl eisiau gwneud beth gallant i helpu.

Mae rhai pobl eisoes wedi trefnu casgliadau o gyflenwadau, bwyd ac arian i gefnogi’r bobl ddiamddiffyn ar y safle.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae’r bobl yn edrych fel bod arnynt angen bwyd – ga i roi bwyd, cyflenwadau neu arian iddynt?

Rydym yn deall ac yn parchu awydd pobl i helpu’r rhai mewn angen.

Wedi’r cyfan, mae’r defnyddwyr gwasanaeth a phobl diamddiffyn dan sylw yn bobl, ac felly mae’n naturiol bod pobl eisiau eu helpu.

Ond rydym yn argymell yn gryf nad ydych yn rhoi bwyd nac arian yn uniongyrchol i’r bobl.

Gall eu helpu yn y tymor byr, ond yn y tymor hir, mae’n golygu bod ganddynt arian i’w wario ar gyffuriau, sydd ond yn eu cloi mewn arfer peryglus a niweidiol – ac nid oes unrhyw un eisiau hynny.

Ac os bydden nhw yn eu derbyn arian a bwyd o’r cyhoedd, nid oes angen arnyn nhw i gysylltu â’r asiantaethau a fydd yn gymorth iddynt dros y tymor hir.

Yn lle hynny, ystyriwch roi beth gallwch i elusen sydd â’r adnoddau a’r profiad sydd ei angen i helpu i roi gymorth i’r rhai mewn angen ac fynd i’r afael â’r problemau hyn yn y tymor hir.

Ond rwyf wir eisiau helpu – oes yna unrhyw beth allaf i ei wneud?

Wrth gwrs. Mae elusennau a sefydliadau tebyg sy’n gweithio yn yr ardal bob amser yn chwilio am roddwyr neu wirfoddolwyr, a byddant yn croesawu’r gefnogaeth a gynigir.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y gallwch wneud gwahaniaeth a darganfod mwy am lle mae angen cefnogaeth, cysylltwch â Tŷ Croeso, Grosvenor Road, Wrecsam, LL11 1BT (Mae Tŷ Croeso yn cael ei reoli gan y Wallich, elusen sy’n cefnogi’r digartref yng Nghymru).

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI