Eisiau rhoi cynnig ar ddawnsio Bollywood?

Neu, a fuoch chi yn y noson Bollywood ddiwethaf yn Nhŷ Pawb ac eisiau mireinio eich sgiliau newydd?

Wel dyma’ch cyfle! Mae Tŷ Pawb yn cynnal yr ail Noson Ddawnsio Bollywood, nos Sadwrn, 4 Mai.

Dewch draw am fwrlwm o liw a dawns.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

A pheidiwch â phoeni, mae’r dawnsfeydd yn cynnwys symudiadau sy’n hawdd i’w dysgu gyda hyfforddwr dawnsio proffesiynol o’r West End.

Noson hwyliog a therapiwtig sy’n cynnwys symudiadau newydd sbon!

Cod Gwisg: Lliwgar
Bydd swper Indiaidd yn cael ei ddarparu gan Curry on-the-go Wrexham Mae opsiynau llysieuol/figan ar gael

Nos Sadwrn, 4 Mai
7.30pm | Oedolion: £15, Plant (12+) £10 (yn cynnwys bwyd)

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn sy’n talu

Gallwch brynu tocynnau ar-lein yma

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Thŷ Pawb:
Ffôn: 01978 292144 E-bost: typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB