Mae Mini-Movers yn ddosbarth dawnsio sy’n wahanol i bob un arall!

Mae’r dosbarth i blant o dan 4 oed. Ond yn bwysicach mae’n canolbwyntio ar ddawnsio, cerddoriaeth, symud a chwarae ac yn bennaf oll mae’n hwyl!

Cynhelir y dosbarth yn Nhŷ Pawb bob dydd Iau rhwng 9:30am a 10:15am.

Pris pob sesiwn yw £2.50 ac nid oes angen archebu lle, dim ond dod i’r dosbarth ar y diwrnod!

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB