Mae gan Gyngor Wrecsam gartrefi newydd sbon ger canol y dref a gallwch wneud cais amdanyn nhw rŵan.

Dechreuodd gwaith ar ddau floc o fflatiau un a dwy lofft yn Rivulet Road – menter ar y cyd rhwng Cyngor Wrecsam a Chymdeithas Tai Clwyd Alyn – y llynedd.

Disgwylir y bydd y gwaith adeiladu wedi ei gwblhau yn ddiweddarach yr haf hwn ac mae’r cyfnod gwneud ceisiadau yn awr ar agor.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Os ydych eisiau symud i leoliad ger canol y dref neu am gael eiddo mwy, efallai mai’r fflatiau hyn yw’r union beth yr ydych yn chwilio amdano.

Bydd y cartrefi newydd sbon ar gael am renti lefel cymdeithasol a byddant hefyd yn cadw biliau ynni’n isel diolch i’w maint a’u heffithlonrwydd ynni.

Mae’r cynllun cyfan wedi ei adeiladu i safonau ‘Cartrefi am Oes’ (Lifetime Homes) sy’n golygu eu bod nhw’n addas ar gyfer unrhyw un sydd angen defnyddio cadair olwyn neu ffrâm gerdded o dro i dro.

“Bydd galw mawr amdanyn nhw”

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai:  “Mae’r cartrefi newydd yma yn Rivulet Road yn ychwanegiad gwych at y stoc tai sydd ar gael yn Wrecsam, ac o ystyried pa mor newydd ydyn nhw a’u lleoliad cyfleus ynghanol y dref, rwy’n sicr y bydd galw mawr amdanyn nhw.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Glwyd Alyn am y gwaith maen nhw wedi’i wneud ar y datblygiad hwn – rhaid eu canmol yn fawr am safon yr adeiladau newydd.”

Mae gan Gyngor Wrecsam hefyd nifer o gartrefi dwy lofft ar gael ledled y fwrdeistref sirol.

Gall unrhyw un sy’n dymuno gwneud cais am dŷ ffonio 01978 298993

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI