Kinder recall

Mae Fererro yn ymestyn eu cam rhagofalus o alw detholiad o gynnyrch Kinder yn ôl oherwydd y gallent fod wedi’u halogi â Salmonela. Mae’r alwad hon yn ddiweddariad i gynnwys pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ ar gyfer y cynnyrch Kinder dethol ac yn disodli fersiynau blaenorol.

Y cynnyrch a elwir yn ôl yw:

  • Kinder Surprise, 20g. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 4 Ionawr 2023.
  • Kinder Surprise, 20g 3 pack. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 4 Ionawr 2023.
  • Kinder Surprise, 100g. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 21 Awst 2022.
  • Kinder Mini Eggs, 75g. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 21 Awst 2022.
  • Kinder Egg Hunt Kit, 150g. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 21 Awst 2022.
  • Kinder Schokobons, 70g, 200g a 320g. Pob dyddiad ‘ar ei orau cyn’ hyd at ac yn cynnwys 4 Ionawr 2023.

Os ydych wedi prynu unrhyw un o’r uchod, peidiwch â’u bwyta. Cysylltwch â llinell ofal cwsmeriaid Ferrero ar consumers.uk@ferrero.com neu 0330 053 8943 (y DU) neu +44 (0)330 053 8943 (Iwerddon) i gael ad-daliad llawn.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL