Common Purpose

Rydym yn cymryd rhan yn Beacons of Light – digwyddiad cenedlaethol lle y bydd dros 1,000 o ffaglau yn cael eu cynnau ledled y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Thiriogaethau Tramor y DU.

Mae’r ffaglau yn symbol o roi terfyn ar dywyllwch rhyfel a dychwelyd i oleuni heddwch, ac fe fyddant yn talu teyrnged i’r miliynau a laddwyd neu a anafwyd mewn brwydrau, a’r rhai gartref a frwydrodd drwy boen a cholled i sicrhau goroesiad rhyddid.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Bydd Ffagl Oleuni Wrecsam yn cael ei chynnau am 7pm ar ben tŵr Eglwys San Silyn yng nghanol y dref, ac estynnir croeso cynnes i Aelodau’r Cyhoedd fynychu’r digwyddiad hwn.

Bydd Gwasanaeth Coffa at 6pm at Eglwys St Silyn, gyda’r Côr Rhos Orpheus a chyfle i ymuno gyda cherddoriaeth, geiriau a distawrwydd i fyfyrio ar ddigwyddiadau dros 100 mlwyddyn yn ôl. Mae croeso i bawb i fynychu’r gwasanaeth hwn cyn i’r goelcerth ei oleuo.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN