Mae yna ychwanegiad gwych arall at ein rhestr o ddigwyddiadau Nadoligaidd, wrth i Tŷ Pawb gyhoeddi y bydd eu Ffair Nadolig yn cael ei chynnal ddydd Sul, 1 Rhagfyr rhwng 11am a 4pm.

Hyd yn hyn, mae yna dros 30 o fasnachwyr wedi archebu lle yn ychwanegol at y stondinau presennol, ac maen nhw wrthi’n gwneud lle i fwy! Bydd yn brofiad siopa Nadolig unigryw fydd yn cynnwys amrywiaeth o stondinau crefft gan wneuthurwyr y Gymuned Helfa Gelf ac eraill.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Rhwydwaith o Artistiaid a Gwneuthurwyr proffesiynol o bob cwr o ogledd Cymru yw’r Helfa Gelf, a bydd eu gwaith yn siŵr o wneud anrhegion gwych.

Bydd yno awyrgylch anhygoel gyda staff naturiol gyfeillgar Tŷ Pawb, bydd yr addurniadau Nadolig wedi’u gosod yn eu lle a bydd ychydig o gorau a cherddoriaeth fyw yno hefyd i ychwanegu at y naws Nadoligaidd. Bydd Siôn Corn yn ei groto ac, wrth gwrs, bydd yno ddigonedd o fwydydd a diodydd i chi eu mwynhau yn y neuadd fwyd rhwng crwydro’r stondinau.

Gyda pharcio’n costio dim ond £2.50 am y dydd, sut allwch chi beidio mwynhau?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd stondin, codir tâl o £15 yr un a gallwch archebu drwy anfon neges e-bost i typawb@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 292144.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD