Rydym yn ffarwelio ag un o’n staff uwch sydd wedi bod yn gwasanaethu ers amser maith.  TM100 Rydym yn ffarwelio ag aelod o staff sydd wedi bod yn gwasanaethu ers amser maith.

Bydd Trevor Coxon, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid a Swyddog Monitro’r Cyngor yn ymddeol ddiwedd Mawrth eleni. Dechreuodd gyrfa Trevor, sydd wedi cymhwyso fel cyfreithiwr, yn 1979 a hynny gyda Chyngor Bwrdeistref Newcastle-under-Lyme yn Swydd Stafford lle cwblhaodd ei erthyglau a chymhwyso fel cyfreithiwr yn 1981.

Ymunodd â Chyngor Dosbarth Staffordshire Moorlands yn 1986 a daeth yn Brif Weithredwr Cynorthwyol a Swyddog Monitro cyn symud i’w Awdurdod Unedol Cymreig presennol yng Ngorffennaf 2003 fel Prif Swyddog Cyfreithiol a Gweinyddol. Mae wedi bod yn ei swydd bresennol sef Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid a Swyddog Monitro ers Ebrill 2011.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

“Rwyf wedi mwynhau fy ngyrfa yn fawr, yn arbennig y 15 mlynedd olaf yma yn Wrecsam, sy’n gartref i mi bellach. Rwy’n edrych ymlaen at dreulio amser gyda fy ngwraig a fy nheulu a throi at fy hoffter o feicio, rhywbeth yr wyf wedi dechrau gwneud ers symud i Ogledd Cymru,” meddai Trevor.

Ei Ddirprwy Swyddog Monitro, Sioned Wyn Davies, fydd yn ei olynu i’r swydd Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid.

Talodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard, deyrnged i Trevor:

“Aelod gwerthfawr o staff”

“Rwy’n credu mod i’n siarad ar ran yr holl gynghorwyr wrth i mi ddweud pa mor wirioneddol ddymunol yw Trevor. Mae’n aelod gwerthfawr o staff ac mae, ar sawl achlysur, wedi rhoi cyfoeth o gyngor gwerthfawr a rhagorol i ni. Mae’n ddyn o egwyddor a gonestrwydd ac wedi ymddwyn bob amser gydag ymroddiad a phroffesiynoldeb ac wedi ein cadw’n ddiogel. Mae ganddo synnwyr digrifwch heb ei ail, fel ei ymrwymiad i Gyngor Wrecsam. Bydd ei ddoethineb a’i ffraethineb yn cael ei golli. Hoffwn ddiolch iddo am ei holl wasanaeth gyda ni a dymuno ymddeoliad hir a hapus iddo.

Yn ei gyfarfod cyngor olaf fe dalodd aelodau o bob argyhoeddiad gwleidyddol deyrngedau pellach i Trevor a dymuno’n dda iddo yn ei ymddeoliad.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.