Mae gwasanaeth eirioli ail lais yn chwilio am bobl ifanc i ymuno â’u grŵp cynghori.
Nod ail lais yw sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei glywed. Felly, mae’n gwneud synnwyr bod y grŵp cynghori ar gyfer y gwasanaeth yn cynnwys pobl ifanc.

Mae’r grŵp yn cwrdd yn fisol yn y siop INFO ar Stryt Y Lampint a byddent wrth eu boddau’n gweld wynebau newydd yn ymuno â’r tîm.

Gallech gwrdd pobl newydd a gwneud ffrindiau, a chewch hefyd ddysgu sgiliau newydd a fyddai’n edrych yn wych ar eich CV!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Mae rhai o’r pethau mae’r grŵp wedi bod yn ymwneud â nhw hyd yma yn cynnwys:
– Cyfweld pob eiriolwr newydd cyn iddynt ddechrau’r hyfforddiant
– Ymgynghori ar bolisïau a chanllawiau newydd a anelir at bobl ifanc
– Helpu i hyrwyddo’r gwasanaeth, gan gynnwys gwneud fideos hyrwyddo
– Dylunio unrhyw gyhoeddusrwydd ar gyfer Ail Lais

Os byddwch yn ymuno â’r grŵp cynghori, bydd yr holl oriau yn cael eu cofnodi gyda Gwirfoddolwyr y Mileniwm a Gwobrau Sêr yng Nghymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol, “Dyma gyfle gwych i bobl ifanc leisio eu barn. Byddai bod yn rhan o grŵp cynghori Ail Lais yn golygu y byddech yn ennill sgiliau newydd a phrofiad yn ogystal â chael ymgynghori ar bolisïau a chanllawiau sy’n effeithio pobl ifanc yn uniongyrchol. Hoffwn annog unrhyw un sydd rhwng 11 a 25 oed i ystyried ymuno â’r grŵp”

Beth yw eiriolaeth?

Eiriolaeth yw pan fydd rhywun arall yn eich helpu i ddweud eich dweud, helpu i wneud rhywbeth yn iawn, fel gwneud cwyn neu gyflwyno eich ochr chi o’r stori mewn sefyllfaoedd pan fyddwch chi’n teimlo na fedrwch chi wneud hynny.
Mae Ail Lais yn brosiect eirioli a sefydlwyd i helpu i sicrhau, pan fydd angen help arnoch i egluro neu gwyno am bethau sy’n bwysig i chi, fod eiriolwr hyfforddedig ar gael i’ch cefnogi.

Er mwyn datgan diddordeb mewn ymuno â’r grŵp cynghori cysylltwch â: 01978 295600
Am fwy o wybodaeth am wasanaeth eirioli Ail Lais, cysylltwch â: 0800 0322630

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU