FIDEO: Ein cofrestrydd Cymraeg

Mae ein cofrestrwyr yn gwneud gwaith pwysig tu hwnt, ac yn helpu pobl yn ystod cyfnodau prysur o’u bywydau – gan gynnwys gwaith sensitif ar faterion megis genedigaethau, marwolaethau a phriodasau.

A oeddech chi’n gwybod fod gennym gofrestrydd sy’n siarad Cymraeg?

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Mae Lois Russell-Fone wedi bod yn y swydd hon ers mis Ebrill eleni, ac wedi gwneud llawer o waith ers hynny.

Gwyliwch y fideo uchod i glywed mwy am ei gwaith, a beth fyddai ei chyngor i’r rheiny sy’n dymuno defnyddio ein gwasanaethau cofrestru yn Gymraeg.

Os nad ydych yn siarad Cymraeg – edrychwch ar y dudalen Dysgu Cymraeg ar ein gwefan! 🙂

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD