Roedd y bws awtistiaeth yn Wrecsam yn ddiweddar a chafodd y Maer y cyfle i weld sut beth yw byw gydag awtistiaeth.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Ar ôl ei ymweliad, dywedodd y Maer, y Cyng. Rob Walsh: “Rhoddodd y bws Awtistiaeth brofiad byr ond realistig i mi o’r effaith mae awtistiaeth yn ei gael ar y bobl sy’n byw gyda’r cyflwr bob dydd. Hoffwn ddiolch i’r trefnwyr am ddarparu gwasanaeth ardderchog a gobeithiaf y bydd mor ddefnyddiol i eraill ag y bu i mi.”

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD