Chirk library

O yfory (dydd Mercher, 8 Ebrill), bydd y man casglu ar gyfer cinio ysgol yn y Waun fydd Llyfrgell y Waun yn hytrach nag Ysgol Y Waen.

Yn ystod dyddiau’r wythnos, byddwn yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim dros wyliau’r Pasg (gan gynnwys gwyliau’r banc) i blant nad ydynt yn yr ysgol…yn ogystal â phrydau i bob plentyn sy’n dal i fod yn yr ysgol.

Pecynnau cinio parod fydd pob pryd o fwyd.

Os nad yw eich plant yn yr ysgol a bod ganddynt hawl i gael prydau ysgol am ddim, gallwch gasglu eu pecyn cinio o un o’r safleoedd a ganlyn (sy’n cynnwys man casglu newydd ym Mrymbo).

 • Swyddfa Ystâd Parc Caia
 • Swyddfa Ystâd Plas Madoc
 • Swyddfa Ystâd Brychdyn
 • Swyddfa Ystâd Gwersyllt
 • Swyddfa Ystâd Rhos (Stiwt)
 • Neuadd Goffa, Wrecsam
 • Plas Pentwyn, Coedpoeth
 • Canolfan Adnoddau Llai
 • Llyfrgell Owrtyn (Cocoa Rooms)
 • Llyfrgell y Waun
 • Canolfan Adnoddau Brymbo

Gallwch fynd i’r safle agosaf.

Rhaid i riant neu ofalwr gasglu pecynnau cinio rhwng 11.30am a 1pm.

Bydd angen i chi rhoi enw eich plentyn / plant i’r staff a dweud i ba ysgol maen nhw’n mynd, a dim ond ar gyfer eich plentyn / plant eich hunain fyddwch chi’n gallu casglu pecyn cinio.

Daliwch i ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol…cadw eich pellter oddi wrth bobl eraill.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19