Gallery 01 – edrych yn wych, Ashley!

Aethom yn ddiweddar i gwrdd ag un o’r perchnogion siop annibynnol fwyaf newydd yn Wrecsam, Ashley Vaughan Roberts, sydd wedi agor Gallery 01 yn arcêd y de yn Nhŷ Pawb – siop ddillad a gemwaith hyfryd i ferched, ac mae pawb yn sôn amdani!

Mae Ashley wastad wedi gweithio yn y maes manwerthu, a dros y blynyddoedd mae wedi dod i ddeall beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio– mae ei sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid yn rhagorol ac mae ei chwaeth yn eithaf cŵl.

Eglurodd Ashley bod Wrecsam yn agos iawn at ei galon, ac mae’n gwerthfawrogi faint mae’r lle wedi newid, ond mae wrth ei fodd â’r hyn sydd wedi cael ei wneud yn Nhŷ Pawb, ac mae wedi derbyn llawer o ganmoliaeth gan ei gwsmeriaid sy’n hoff iawn o syniad y peth, y neuadd fwyd, a chynllun yr adeilad.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae llawer o’i gwsmeriaid yn dod o hyd i Gallery 01 ar y cyfryngau cymdeithasol neu’n dod ar ei draws drwy gerdded heibio. Mae’n gwerthu ffrogiau, a phob un ohonynt dan £40 gan frandiau cystadleuol sydd ddim ar gael yng Nghaer na Lerpwl, byddai’n rhaid teithio’r holl ffordd i Fanceinion i ddod o hyd i’r un brand.

Mae hefyd yn gwerthu casgliad o ganhwyllau, persawrau cartref, gemwaith a chynnyrch ymolchi. Mae’n cynnig ystod eang o brisiau i siwtio pawb, ac os ydych yn mynd yno i brynu anrheg i rywun, bydd yn dangos eich bod wedi mynd yr ail filltir honno.

Un o resymau Ashley dros ddechrau busnes yn Wrecsam oedd y nifer o ddigwyddiadau a’r gwyliau sy’n digwydd yma. Yn ystod y digwyddiadau hyn, daw pobl o bob cwr a chornel o’r rhanbarth i Wrecsam a nifer ohonynt yn ymweld â’i siop – ac maent yn sicr o dderbyn croeso cynnes yno.

Mae’n cyfaddef bod ganddo lawer i’w ddysgu ” ond dyna beth yw manwerthu – mae chwaeth cwsmeriaid yn newid, ac mae’n rhaid i ni eu bodloni”

Gofynnom i Ashley sut mae’n marchnata ei fusnes yn ystod y cyfnodau anodd hyn yn y byd manwerthu – ei ymateb oedd, pob clod i’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n defnyddio Facebook, Instagram a Twitter– a Twitter sy’n llwyddo orau ar hyn o bryd!

Felly os oes gennych ddigwyddiad arbennig ar y gweill, neu efallai eich bod chi’n teimlo eich bod yn haeddu trît, pam na ewch chi draw i ymweld ag Ashley yn Gallery 01?

Diolchwn yn fawr i Ashley am ei amser a dymunwn bob lwc iddo â’i fenter yn Wrecsam.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

APPLY FOR A PUPIL DEVELOPMENT GRANT