Yw eich plentyn yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim i’r ysgol ym mis Medi? Os ydynt, gallwch wneud cais yn sydyn ac yn hawdd ar-lein rŵan. Mae’n hynod o syml.

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd symlaf a’r mwyaf cyfleus o wneud cais. Cliciwch yma i ddechrau eich cais.

A wyddoch chi fod ceisiadau yn agored i blant ysgol gynradd hefyd? Felly, os ydych yn rhiant i ddisgybl ysgol gynradd, gwiriwch i weld os yw eich plentyn yn gymwys.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Sut allaf i wybod os yw fy mhlentyn yn gymwys?

Byddwn yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol addas agosaf pan fo’r pellter cerdded yn fwy na 2 filltir i ddisgyblion ysgol gynradd neu 3 milltir i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Ddim yn siŵr? Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am eu cymhwysedd drwy glicio yma.

Yw eich plentyn yn gymwys? Os felly, cliciwch yma i ddechrau eich cais rŵan 🙂

Dydw i ddim eisiau gwneud cais ar-lein

Dim problem, eich dewis chi yw hyn 🙂

Fel arall, gallwch wneud cais ar gyfer cludiant i’r ysgol trwy lawrlwytho’r ffurflen o’n gwefan, gallwch alw heibio’r Ganolfan Gyswllt ar Stryt yr Arglwydd yng Nghanol y dref, i nôl ffurflen, neu gallwch eu ffonio ar 01978 292000.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN