Mae ein tîm Wrecsam Egnïol wedi trefnu cyfres o sesiynau hyfforddiant wythnosol i ferched yn unig yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Queensway, yn dechrau am 6pm nos Lun, 3 Mehefin.

Bydd y sesiynau Cerdded i Redeg newydd yn annog y sawl sy’n cymryd rhan i fod yn heini drwy redeg a loncian, ond peidiwch â digalonni – bydd sesiynau yn dechrau drwy gerdded.

Rhedeg fel rhan o Fynd Allan Wrecsam Egnïol, Menter Cadw’n Heini sy’n anelu i annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddiant a ffitrwydd, bydd y sesiynau Cerdded i Redeg yn cael eu cynnal am chwe wythnos o dan arweiniad hyfforddwr cymwys.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Bydd y sawl sy’n dod i’r sesiwn ar 3 Mehefin hefyd yn derbyn crys-t a photel dŵr am ddim.

Mae’r sesiynau am ddim.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sy’n gyfrifol am Hamdden:  “Yn ogystal â chadw’n iach, gall cadw’n heini fod yn ffordd wych i wella hyder.

“Bydd y sesiynau wythnosol am ddim hyn yn rhoi cyfle i bobl nad ydynt yn arfer cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer corff i roi cynnig arni eu hunain – a gwella eu hiechyd o ganlyniad.”

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU