Gofalu am Wrecsam
DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL

Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd.

Efallai y byddwch chi wedi gweld ymgyrch genedlaethol Gofalwn Cymru, sy’n annog pobl i ystyried swyddi a gyrfaoedd yn y sector gofal.
Felly mae hi yn Wrecsam hefyd, ac rydym ni angen rhai sydd â’r rhinweddau cywir i gamu ymlaen i lenwi swyddi lleol.

Mae Cyngor Wrecsam yn gweithio gyda llawer o gyflogwyr i helpu i ddarparu gofal i bobl yn eu cartrefi ac mewn llety â chymorth – i’w helpu i fod yn annibynnol a byw fel maent yn dymuno.

Mae’n yrfa sydd, yn llythrennol, yn newid bywydau, a gallwch gael cymaint o foddhad ohoni.

Felly cysylltwch, ac fe wnawn ni helpu i’ch cyfeirio at swyddi lleol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL

Gallwch hefyd ddod o hyd i swyddi ar borth swyddi Gofalwn Cymru…

Mae Wrecsam eich angen chi

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion:

“Mae Cymru gyfan yn wynebu diffyg gweithwyr gofal ar hyn o bryd, ac rydym ni angen pobl sydd â’r rhinweddau cywir i lenwi swyddi yn Wrecsam rŵan.

“Mae swydd ym maes gofal cymdeithasol yn gallu golygu helpu pobl yn eu cartrefi gyda thasgau dydd i ddydd, mynd â phobl i ganolfannau dydd neu weithgareddau neu ofalu am rai sydd ag anghenion iechyd cymhleth mewn cartrefi gofal neu lety â chymorth.

“Mae sawl rôl wahanol, a phob un yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

“Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

Cysylltwch ac fe wnawn ni eich helpu i ddysgu mwy am gyfleoedd lleol.”