St David's Day

Unwaith eto byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi llawn hwyl ac adloniant a’r orymdaith i ddilyn yn mynd drwy ganol y dref 

Mae’r hwyl yn dechrau yn Tŷ Pawb am 11am dydd Sul, 1 Mawrth.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Bydd yr orymdaith yn ymgasglu y tu allan i Tŷ Pawb am 12.45pm, cyn dechrau am 1pm. Band Cambria fydd yn ei harwain a bydd yn mynd ar hyd strydoedd canol y dref cyn gorffen yn ôl yn Tŷ Pawb, a bydd y dathliadau yn parhau gydag adloniant byw.

Mae’r digwyddiad, a drefnwyd ar y cyd â Menter Iaith Fflint a Wrecsam, yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer y teulu cyfan.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN