A483 Rossett to Gresford

Er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw ar yr A5156/A534 Ffordd Gyswllt Llan-y-Pwll, bydd lôn a ffordd wedi cau o ddydd Llun, 2 Mawrth.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud fesul cam rhwng cyffyrdd cylchfan ar hyd y ffordd yn dechrau ar y ddolen rhwng cylchfan JCB a Neuadd Gourton ac yna i’r rhan olaf rhwng cylchfannau Borras Head a Gresffordd.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Bydd lonydd wedi cau ar gyfer y gwaith yn ystod y dydd ar ddydd Gwener, 13 Mawrth ac wedi cau yn ystod y nos rhwng cylchfan Borras Head a Gresffordd am 4 noson.

Bydd gwyriad yn cael ei gynnal yn ystod y gwaith.

Rydym yn ymddiheuro am oedi ac amhariad anochel ac rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar tra mae’r gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud a chaniatáu amser ychwanegol ar gyfer eich siwrnai.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN