Older People's Day

Mae dathliadau i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn yn cael eu cynnal ar 1 Hydref bob blwyddyn.

Eleni, allech chi ddathlu drwy drefnu digwyddiad yn eich cymuned – bore coffi neu de pnawn, efallai?  Nid oes raid i’ch digwyddiad fod ar 1 Hydref, ond dylai fod o gwmpas y dyddiad hwnnw.

Mae CBS Wrecsam yn cynnig grant bach o £50 er mwyn helpu i drefnu digwyddiad.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Anfonwch e-bost at: CIG@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wyboda.

Y dyddiad cau yw  16 Medi 2022 ac ni allwn gynnig grantiau ar ôl y dyddiad hwn.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH