Ymunwch â ni yn Tŷ Pawb ar gyfer ein grŵp Boliau a Babis newydd!

Dydd Mawrth 4 Medi o 12.30 – 14.30 yn Tŷ Pawb 

Bydd bwrdd yn cael ei gadw yn y Neuadd Fwyd lle bydd Rachel o’r NCT yn aros i’ch cyfarch.

Pwrpas y grŵp yw i rieni newydd a beichiog ddod i adnabod ei gilydd, rhannu’r pethau gorau a gwaethaf am fod yn rhiant newydd, a gwneud ffrindiau newydd!

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Addas ar gyfer babanod hyd at 2 oed. Mae croeso i frodyr a chwiorydd hŷn ymuno hefyd, yn enwedig dros wyliau’r haf!

Mae croeso i bawb, does dim angen i chi fod yn aelod o’r NCT i fynychu. Mae croeso i rieni, gofalwyr, mamau, tadau, neiniau a theidiau.

Mwy am yr NCT…

Mae’r NCT wedi bod yn helpu rhieni newydd ers 1956. Maent yma i gefnogi rhieni. Nid ydynt yn dweud wrthynt beth i’w feddwl – trwy ddosbarthiadau NCT, canghennau a llinellau cymorth, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr cymwys, bydd rhieni yn cael gwybodaeth fanwl gywir a diduedd fel y gallant benderfynu beth sydd orau ar gyfer eu teulu. Trwy’r NCT gallant ymuno â rhwydwaith gefnogi o rieni eraill gerllaw, a all fod yn gymorth mawr yn ystod y blynyddoedd cynnar.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau yn Nhŷ Pawb, ewch i’r wefan.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION