J

Dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf i chi gael golwg arnynt 🙂

Swyddog Arholiadau – Ysgol Maelor

Ydych chi’n swyddog arholiadau profiadol? Rydym yn chwilio am rywun cyfrifol gyda sgiliau trefnu a gweinyddol gwych. Allech chi wneud y swydd hon?
Dyddiad cau 18/10/2019

Hebryngwr Croesfannau Ysgol – Llai

Oes gennych chi ychydig oriau yr wythnos i’w sbario i helpu i gadw plant yn ddiogel? Eich wyneb chi fydd pobl yn ei weld ar ddechrau a diwedd eu diwrnod ysgol, felly bydd angen personoliaeth gynnes a chyfeillgar arnoch. Darllenwch fwy…
Dyddiad cau 18/10/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Plant sy’n Derbyn Gofal

Swydd werth chweil yn helpu pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial. Mae’n cynnig cyflog cystadleuol…hoffech chi gael gwybod mwy?
Dyddiad cau 18/10/2019

Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 – Parc Acton

Gan weithio ochr yn ochr â’r athro dosbarth a dau gymhorthydd addysgu arall, rydym eisiau i rywun gefnogi plant a’u helpu i gyflawni eu potensial. Ai hon yw’r swydd i chi?
Dyddiad cau 17/10/2019

Mae’n tudalen swyddi yn cael ei diweddaru’n rheolaidd felly os oes gennych ddiddordeb gweithio i Gyngor Wrecsam, cadwch lygad ar y dudalen 🙂

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF