Hoffwn eich atgoffa bod gwaith i ail-wynebu cylchfan Siopa Border – a elwir yn gylchfan Tesco – yn dechrau ddydd Sul (13 Hydref).

Bydd y gylchfan yn cau i draffig rhwng 8pm a 6am ar y nosweithiau hyn, ond gallwch gael mynediad i’r Parc Siopa Border drwy Ffordd Cilgant, a hoffwn ddiolch i Tesco am wneud hyn yn bosibl. Os nad ydych angen defnyddio’r parc Siopa yn ystod y cyfnod hwn, ceisiwch osgoi’r ardal os gwelwch yn dda. Bydd holl fusnesau ar agor yn ôl yr arfer yn ystod cyfnod y gwaith.

Caiff mynediad i gerddwyr ei gynnal drwy’r amser.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rwy’n gwybod y bydd pawb yn falch o weld y gwaith yn digwydd, yn arbennig cyn misoedd y gaeaf. Mae’n gylchfan hynod o brysur a bydd y gwaith yn achosi amhariad. Gofynnwn am eich amynedd yn ystod cyfnod y gwaith, ac edrychwn ymlaen at weld cylchfan wedi’i ailwynebu’n gyfan gwbl.”

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD