Mae gwyliau’r ysgol bron yma ac mae gan Tŷ Pawb wythnos llawn o hwyl i’r teulu – gan ddechrau’r penwythnos hwn!

Clwb Celf Teulu

Bob Dydd Sadwrn, 10am – 12pm, £2 y plentyn, am ddim i oedolion.

Awr Grefftau i’r Teulu

Dydd Sul 26 Mai a 2 Mehefin, 11am – 12pm, am ddim.

Ar gau Dydd Llun Gwyl y Banc

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Dylunio Cit Pêl-droed

Gyda’r artist lleol Liam Stokes-Massey aka Pencil Craftsman. Dydd Mawrth 28 Mai 2-4pm. Am ddim.

Gwnewch eich Sticeri a’ch Albwm eich hun

Dydd Mercher 29 Mai, 2-4pm £2 y plentyn, am ddim i oedolion.

Cerdyn Coch / Cerdyn Melyn

Dydd Iau 30 Mai, 2-4pm, am ddim.

Parti yn yr Ardd!

Ymunwch â ni i fwynhau gemau, cerddoriaeth a lluniaeth yng ngardd do gymunedol Tŷ Pawb. Dydd Gwener 31 Mai, 4pm – 6pm, am ddim.

Mae’r holl weithgareddau dros yn rhai i deuluoedd alw heibio, a rhaid i oedolyn aros gyda’r plant.

Cofiwch edrych yn yr oriel tra’ch bod chi yma!

Cysylltwch a Tŷ Pawb am fwy o wybodaeth:
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU