Mae gwyliau’r ysgol bron yma ac mae gan Tŷ Pawb wythnos llawn o hwyl i’r teulu – gan ddechrau’r penwythnos hwn!

Fe welwch chi fod gan lawer o’r gweithgareddau isod thema tecstilau/ffabrig penodol iddynt.

Mae hyn i gyd-fynd â’n dwy arddangosfa newydd sy’n agor y penwythnos hwn – Julie Cope’s Grand Tour: The Story of A Life Gan Grayson Perry a Twist i Fyny Twist i Lawr.

Cofiwch edrych yn yr oriel tra’ch bod chi yma!

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Dydd Sadwrn

Clwb Celf Teuluol

 • 10am-12pm
 • £2 y ​​plentyn. Mae oedolion yn mynd am ddim.
 • Yn Oriel 2.
 • Sesiwn dan arweiniad artistiaid i blant a’u teuluoedd i archwilio ein
  orielau a datblygu sgiliau dychymyg a gwneud.
 • Mae hon yn sesiwn galw heibio i’r teulu, a rhaid i blant ddod gyda
  oedolyn.

Dydd Sul

Awr Grefftau i Deuluoedd 

 • 11am-12pm.
 • Yn yr Ardal Fwyd.
 • Addurnwch doll papur gyda thîm gwirfoddol Tŷ Pawb.
 • Mae hon yn sesiwn galw heibio i’r teulu, a rhaid i blant ddod gyda
  oedolyn.

Dydd Llun

Picnic y Tedi Bêrs Dan Do

 • 10am-12pm.
 • £2 y plentyn. Am ddim i oedolion.Fe gewch chi fwynhau storïau, addurno plât a chwpan picnic papur a chreu ategolion ffelt ar gyfer eich tedi.
 • A hefyd, dewch i’n helpu i ddod o hyd i dedis coll Tŷ Pawb!Dewch â’ch picnic eich hun neu brynu bwyd gan y stondinau bwyd gwych ar y safle.
 • Mae archebu lle yn hanfodol cysylltwch â: heather.wilson@wrexham.gov.uk / 01978 292144

Dydd Mawrth

Dillad Papur

 • 10am-12pm.
 • Am ddim!
 • Dewch i greu eich dillad papur eich hun i addurno’ch ystafell gan ddefnyddio ewyn eillio a swigod ymolchi!
 • Gallwch greu crys pêl-droed, gwisg i barti neu ddyluniad gwreiddiol i’w roi ar hongiwr cardbord.
 • Bydd gennym ni hefyd lein sychu i’r dillad papur – er mwyn gallu dangos eich gwaith i bawb sy’n dod i Tŷ Pawb!

Dydd Mercher

Gweithdy Baneri Defnydd Wrecsam: wedi’i ysbrydoli gan Grayson Perry a’r ffatri
Celanese

 • 2pm-4pm
 • £2 y plentyn. Am ddim i oedolion.
 • Dyma gyfle i greu arw ydd defnydd i’w roi ar eich drws gartref a chyfrannu at faner o gywaith a fydd yn cael ei harddangos yn Tŷ Pawb.
 • Mae archebu lle yn hanfodol cysylltwch â: heather.wilson@wrexham.gov.uk / 01978 292144

Paentio Wynebau gyda Sophia Leadill

 • £1
 • 2pm-4pm

Dydd Iau

Paentio Wynebau gyda Sophia Leadill

 • £1
 • 12pm-2pm

Disgo Celfyddyd Bop i’ch Hunan Arall

 • 2pm-4pm
 • Am ddim.
 • Gwisgwch fel eich hunan arall ar gyfer disgo dylunio
  ffasiwn blaengar wedi’i ysbrydoli gan Julie Cope’s Grand
  Tour.
 • Disgwyliwch oleuadau, cerddoriaeth a llawer o ddeunyddiau celf cyffrous i greu eich cymeriadau ffasiynol sy’n symud eu coesau a’u breichiau.

Dydd Gwener

Paentio Wynebau gyda Sophia Leadill

 • £1
 • 10pm-12pm

Gweithgareddau Dydd Gŵyl Dewi i’r Teulu

Dewch i greu eich byntin eich hun, gwylio hen raglenni teledu Cymraeg i blant ac addurno bocs
popgorn. Am ddim.

Dydd Sadwrn Mawrth 2

Clwb Ffilmiau i Deuluoedd

 • The Boy in the Dress (2014)
 • 1pm-3pm
 • Am ddim!
 • Bydd crefftau ar thema i ddilyn gyda thîm gwirfoddolwyr Tŷ Pawb.
 • Gwell archebu i osgoi cael eich siomi, nifer cyfyngedig o leoedd sydd.

Clwb Celf Teuluol

 • 10am-12pm
 • £2 y ​​plentyn. Mae oedolion yn mynd am ddim.
 • Sesiwn dan arweiniad artistiaid i blant a’u teuluoedd i archwilio ein
  orielau a datblygu sgiliau dychymyg a gwneud.
 • Mae hon yn sesiwn galw heibio i’r teulu, a rhaid i blant ddod gyda
  oedolyn.
 • Yn Oriel 2.

Dydd Sul Mawrth 3

Awr Grefftau i Deuluoedd 

 • 11am-12pm
 • Addurnwch doll papur gyda thîm gwirfoddol Tŷ Pawb.
 • Mae hon yn sesiwn galw heibio i’r teulu, a rhaid i blant ddod gyda
  oedolyn.
 • Yn yr Ardal Fwyd.

Ar gael bob un dydd yn y orielau

10am-5pm – Mynediad am ddim.

Dyfeisiwch Peiriant Lluniadu

 • Arbrofi gyda gwneud peiriannau tynnu llyniau hefo gwrthrychau pob-dydd!
 • Pa fathau o batrymau, siapiau a llinellau a wnewch chi?

Pecyn archwilio’r oriel ar gyfer teuluoedd

 • Yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i helpu plant i archwylio ein arddangosfeydd!
 • Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth, gweithgareddau crefft, a cwestiynau i blant eu holi a’u hateb.

Cysylltwch a Tŷ Pawb am fwy o wybodaeth:
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb