dat

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu gwiriadau data ymgynghorol am ddim i fasnachwyr unigol a pherchnogion sefydliadau bach (megis busnesau bach, elusennau, grwpiau neu glybiau bach) sydd wedi’u haddasu i faint a maes gwaith sefydliad.

Bydd adroddiad sy’n tynnu sylw at beth mae’r sefydliad angen ei wneud i drin data’n fwy effeithiol yn cael ei ddarparu.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio am wiriad ymgynghorol anffurfiol, dilynwch y ddolen hon.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF