Communities for Work

Mae’r tîm Cymunedau am Waith a Mwy wedi cael eu llongyfarch am wneud gwahaniaeth positif i ddynion yn CEF Berwyn.

Mae’r tîm wedi bod yn siarad â dynion fydd yn cael eu rhyddhau cyn bo hir yn ardal Wrecsam ac yn eu cynghori pa fath o gefnogaeth sydd ar gael iddynt er mwyn eu helpu yn ôl i waith neu hyfforddiant.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Rhoddodd CEF Berwyn wahoddiad i’r tîm, ynghyd ag eraill, i ddathlu eu cyflawniadau ar y cyd dros y flwyddyn ddiwethaf a chawsant wobr a thystysgrif i ddiolch am eu cyfraniad at wneud gwahaniaeth positif.

Cyflwynwyd y wobr gan Lywodraethwr CEF Berwyn, Nick Leader, ac arysgrifiwyd arni:

‘Diolch yn fawr iawn am roi cyfle i ddynion CEF Berwyn gael gwaith a’u helpu i wneud gwahaniaeth positif i’w dyfodol’.

Dywedodd y Cynghorydd Nigel Williams, Aelod Arweiniol yr Economi ac Adfywio, “Mae’r berthynas â CEF Berwyn yn un gref iawn erbyn hyn ac mae’r tîm yn edrych ymlaen at gydweithio yn y dyfodol fel bod y rhai sy’n nesáu at gael eu rhyddhau yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.”

All Cymunedau am Waith a Mwy fy helpu i?

Mae gan Gymunedau am Waith a Mwy dîm ymroddedig o staff hynod o fedrus, sydd yn gallu cefnogi pobl sy’n byw yn Wrecsam drwy ddarparu mentora un-i-un sydd wedi’i addasu i anghenion unigolion.

  • Sgiliau hanfodol
  • Addysg a hyfforddiant
  • Sgiliau digidol Sut i lwyddo mewn cyfweliad
  • Cefnogaeth gyda CV a cheisiadau swyddi
  • Cymhelliant a Hyder
  • Cyngor ar fod yn hunangyflogedig
  • Gwirfoddoli/Lleoliadau Gwaith
  • Gwaith â Thâl

Os ydych yn ddi-waith ar hyn o bryd ac yn byw yn Wrecsam, yna gall Cymunedau am Waith Wrecsam eich helpu. Ewch i igofrestru eich manylion, a bydd aelod cyfeillgar o’r tîm yn cysylltu â chi.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD