Mae rhaglen llawn adloniant wedi’i drefnu ar gyfer un o brif wyliau llenyddol Cymru. Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam yn ôl am ei 7fed blwyddyn ac wedi dod yn ddigwyddiad sefydlog yn y calendr llenyddol yng Nghymru a’r gororau gan atynnu nifer eang o awduron adnabyddus. Eleni cynhelir yr ŵyl rhwng 17-24 Ebrill a bydd o fewn cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl wrth gael ei ddarlledu ar-lein ar sianel You Tube Gŵyl Geiriau Wrecsam.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Ymysg y nifer o awduron fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl 2021 fydd Michael Morpurgo, yr awdur mawr ei barch a ysgrifennodd War Horse a fydd yn sgwrsio gyda Vicki Berwick am yr addasiad dramatig o’i nofel plant diweddar The Mozart Question.

Hefyd yn cymryd rhan eleni fydd y nofelydd trosedd gyda’i gwaith gafaelgar, Clare Mackintosh; brenhines y genre symud o un cyfnod mewn amser i’r llall, Barbara Erskine, y nofelydd hanes enwog Elizabeth Buchan, a meistr y nofel ias a chyffro seicolegol, Neil Spring. Bydd Josiah, mab Amanda Prowse yn ymuno â hi i drafod ei llyfr gwerthwr gorau The Boy Between.

Mae barddoniaeth, cerddoriaeth, hanes, mytholeg, trosedd a hiwmor i gyd yn rhan o’r Ŵyl ar-lein a bydd gweithdai i ysgrifenwyr lleol. Hefyd bydd Elen Caldecott a Hayley Long yn trafod eu llyfrau i oedolion ifanc yn yr Ŵyl eleni.

Yn darllen rhannau o’i lyfr Cymraeg Tre Terfyn bydd yr awdur a’r bardd lleol poblogaidd, Aled Lewis Evans. Bydd beirdd lleol hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn meic agored Viva Voce dan arweiniad Paul Clifton, a bydd y cerddor lleol Luke Gallagher yn rhannu ei straeon tu ôl i’w ganeuon gan roi ongl gwbl newydd i’w gefnogwyr o’i ganeuon.

Bydd ysgrifenwyr lleol ac awduron newydd yn gallu cymryd rhan mewn nifer o weithdai i’w helpu nhw i wella eu sgiliau ysgrifennu creadigol gan gynnwys awgrymiadau ar sut i’w cael nhw wedi’u cyhoeddi, sut i ysgrifennu ar gyfer plant, sut i hyrwyddo eich llyfr a sut i gyhoeddi e-lyfr.

Bydd yr wythnos o ddigwyddiadau yn dechrau gyda diwrnod o hanes lleol gyda Peter Evans, awdur Resurrection River sydd yn olrhain hanes yr afon Alun, bydd Peter Doyle yn ailadrodd y stori Percy, bachgen ifanc o Gefn Mawr wnaeth ymladd a cholli ei fywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cyn Lyfrgellydd Cenedlaethol, Andrew Green yn adlewyrchu ar Wales in a Hundred Objects.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Dylan Hughes: “Mae Gŵyl Geiriau yn ôl gyda rhaglen hynod gyffrous ac amrywiol o ddigwyddiadau. Y gobaith mewn amser anarferol iawn y bydd yr Ŵyl Geiriau yn gallu dod â llenyddiaeth llawn adloniant i gartrefi pobl leol.”

Mae’r rhaglen o ddigwyddiadau ar www.wrexhamcarnivalofwords.com (ac wedi’i ail-argraffu isod)

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU