Carnival of Words

Mae yn dal amser i brynu eich tocynnau ar gyfer gŵyl lenyddol Gŵyl Geiriau Wrecsam eleni!

Yn agor yr ŵyl eleni bydd yr awdur poblogaidd Mark Billingham, a fydd yn siarad am ei fywyd fel awdur, actor a digrifwr stand-yp. Bydd Mark yn cael ei ddilyn gan yr awdur lleol Simon McCleave y mae ei lyfrau trosedd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru a’r cyffiniau yn gyfuniad buddugol a phoblogaidd.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae Alan Johnson yn dychwelyd i’r ŵyl i siarad am ei nofel gyntaf, a bydd Sarah Hilary yn siarad am fod yn awdur trosedd/ataliaeth sydd wedi gwerthu orau ac am gael ei dewis ar gyfer rhestr ddarllen Richard a Judy a bod yn un o lyfrau Noson Lyfrau’r Byd.

Wnaethoch chi fwynhau gwylio Keeping Faith a Kavanagh QC ar y teledu, yna beth am ddod i gwrdd â Matthew Hall, crëwr y rhaglenni gwych hyn a’r nofelydd poblogaidd.

Os ydych chi awydd rhywbeth ychydig yn ysgafnach yna bydd y nofelydd rhamantaidd poblogaidd Milly Johnson yn siarad am sut mae hi wedi llwyddo i ysgrifennu a gwerthu dros 3 miliwn o gopïau o’i llyfrau. Awdur, raconteur a digrifwr yw rhai o’r ansoddeiriau a ddefnyddir i ddisgrifio Gervase Phinn, digwyddiad na ddylid ei golli.

Ni fydd cefnogwyr ffuglen hanesyddol yn siomedig ag ymddangosiadau gan Barbara Erskine a Patricia Bracewell, a fydd yn ymddangos gyda’i gilydd am y tro cyntaf. Bydd yr awdures boblogaidd Bethan Gwanas yn sôn am ei chyfrol ddiweddaraf am ei chi annwyl, Mot.

Bydd Carys Davies, a aned yn Llangollen yn ymweld â ni o’i chartref yng Nghaeredin i siarad am gefndir ei llyfr diweddaraf a bydd y Parchedig lleol Dr Jason Bray yn siarad am ei lyfr Deliverance – collwch os meiddiwch!

Cefnogir y digwyddiadau hyn gan nifer o ddigwyddiadau rhad ac am ddim, i deuluoedd, llenorion, beirdd a haneswyr lleol. I gael rhagor o fanylion, i weld y rhaglen gyflawn ac i weld manylion y tocynnau ewch i www.wrexhamcarnivalofwords.com.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH