GWYLIWCH: Cefnogi ein gofalwyr yn Wrecsam

Mae gofalwyr yn gwneud gwaith hanfodol ac rydym yn gwneud yr oll y gallwn i’w cefnogi.

Yr adeg hon y llynedd, fe ddechreuom wasanaeth gwybodaeth cyngor, cymorth a seibiant newydd i ofalwyr a oedd yn cael ei ddarparu gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi cael sgwrs ag un o’r gofalwyr yma yn Wrecsam yn trafod sut y mae hi wedi derbyn cefnogaeth gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru.

Os ydych chi’n ofalwr yn Wrecsam ac eisiau gwybodaeth, cymorth neu gyngor, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru: 01978 423114 neu Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam: 01978 292066.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD