Hwyl i deuluoedd yng Nghanolfan Tŷ Ni, Wrecsam.

Dydd Mawrth, Hydref 29, 1-3pm.

Ar y diwrnod hwn, byddwn yn cynnal sesiynau hwyliog i chi a’ch plant eu mwnhau gyda’ch gilydd.

Yn gynnwys:

A ydych chi erioed wedi meddwl beth all Canolfannau i Deuluoedd ei gynnig i chi a’ch teulu?

Beth am ddod draw yn ystod yr oriau hwylus uchod? Mae’n gyfle gwych i deuluoedd gyfarfod y tim yn y Ganolfan i Deuluoedd a chael gwybod beth rydyn ni’n ei gynnig i gefnogi rhieni/gofalwyr a phlant.

Rydym yn darparu cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd ar draws Wrecsam.

Drwy berthnasau gwaith parchus rydym yn archwilio achosion a datrysiadau, datblygu dulliau ymdopi a chefnogi eich dewisiadau bywyd cadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Y Gwasanaethau Sydd Ar Gael:

  1. Cymorth i Rieni
  2. Cymorth Arbenigol i Rieni – camddefnyddio sylweddau/ cam-drin domestig
  3. Cefnogi Tenantiaethau. Cymorth i Deuluoedd
  4. Grŵp Plant Dechrau’n Deg
  5. Rhaglenni Grŵp Rhianta / Rhaglen Grŵp Arbenigol
  6. Sesiynau Galw Heibio gyda’r nos yn Nhŷ Ni: y dydd Iau cyntaf a’r trydydd o bob mis, 4:30 i 6:30pm
  7. Grŵp Rhiant a Phlentyn / Pwyleg

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ȃ

01978 295670

 

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD