Mae’r cwpl rhyfeddol hyn wedi bod yn maethu ers dros 16 mlynedd. Gwyliwch nhw’n siarad am y pethau gorau ynghylch bod yn ofalwr maeth.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am faethu, cysylltwch â Gwasanaeth Maethu Wrecsam a gofynnwch am gael siarad â’r Swyddog Recriwtio : 01978295316 neu fostering@wrexham.gov.uk

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN